Počítačová síť a internet

'HTTPS Communication Data Encryption' tutorial was cited in a vavreckova.zam.slu.cz article in 2020.

The HTTPS Communication Data Encryption tutorial was cited in a vavreckova.zam.slu.cz article in 2020.

Subject: Počítačová síť a internet
Date: Mar 21, 2020
Source: http://vavreckova.zam.slu.cz/pocsit.html

...
Zápočtová písemka, z písemky je třeba získat nejméně 50 % bodů.
Seznam možných otázek pro prezenční studium: [PDF] (bude aktualizováno)
Seznam možných otázek pro kombinované studium: [PDF] (bude aktualizováno)

Každý student úspěšně zvládne krimpování konektoru RJ-45. Pokud jste nebyli 
na příslušném cvičení, ozvěte se, vyzkoušíte si krimpování individuálně.
Účast na cvičeních min. 75 %.
Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1.

Skripta
...
https://www.herongyang.com/PKI/HTTPS-Communication-Data-Encryption.html
http://www.moserware.com/2009/06/first-few-milliseconds-of-https.html

Table of Contents

 About This Book

 Reference Citations in 2023

 Reference Citations in 2022

 Reference Citations in 2021

Reference Citations in 2020

 CMD Prompt is blank, no text

 关于openssl:以编程方式进行SSL证书验证

 gc日志深入解析-覆盖CMS、并行GC、G1、ZGC、openj9

 Fragen und Antworten zum TYPO3 Content-Management-System

 Sending log to Geocaching.com (Garmin Oregon 750)

 MCA15 Course Syllabus

 Validation of an xml file with production data

 QUESTÕES DE REVISÃO – TÉCNICAS CLÁSSICAS DE CRIPTOGRAFIA

Počítačová síť a internet

 Locking Rows In MySQL

 Crypto (Java Cryptographic Extension)

 Resizing Java Internal Frame by its sides on MacOS

 ClassNotFoundException com.mysql.jdbc.Driver

 Tehnologii Web - securitatea aplicațiilor Web

 将Java密钥库转换为PEM格式

 Option JVM -Xss - Que fait-elle exactement

 字符编码相关资料举要

 BOM이없는 UTF-8과 UTF-8의 차이점은 무엇입니까?

 Java - 使用Apache POI读取MS-word

 SMA CRYPTOGRAPHY ALGORITHM DECRYPT MD5

 Уязвимость в TLS

 Reference Citations in 2019

 Reference Citations in 2018

 Reference Citations in 2017

 Reference Citations in 2016

 Reference Citations in 2015

 Reference Citations in 2014

 Reference Citations in 2013

 Reference Citations in 2012

 Reference Citations in 2011

 Reference Citations in 2010

 Reference Citations in 2009

 Reference Citations in 2008

 Reference Citations in 2007

 Reference Citations in 2006

 Reference Citations in 2005

 Reference Citations in 2004

 Reference Citations in 2003