SiLu – Riktlinjer för spelmotor

'WAV - WaveForm Audio Format' tutorial was cited in a game engine guidelines document in Swedish language in 2008.

The WAV - WaveForm Audio Format tutorial was cited in a game engine guidelines document in Swedish language in 2008.

Subject: SiLu – Riktlinjer för spelmotor
Date: Spring, 2008
Author: Lucas Robsahm & Simon Sonnby
Source: http://www.bth.se/fou/cuppsats.nsf/all
/900ac63cd4a7e21cc125745e0029f648/$file/siluriktlinjerforspelmotor.pdf

...
För hantering av ljudfiler har vi valt att använda de två välkända
filformat för digitalt surroundljud på datorer, mp3surround och wav.
Största skillnaden mellan dessa är att mp3surround komprimerar sina
filer vilket minskar storleken markant utan att förlora ljudkvalité,
men samtidigt krävs en licens för att arbeta med mp3surround[46]. Wav
(WaveForm Audio Format) är gratis men då det är som standard
okomprimerat tar det mer minne. Det positiva är att det inte behövs
någon licens samt att den tar mindre kraft på mobiltelefonen då man
inte behöver dekomprimera före uppspelning[47].
...

46 http://www.iis.fraunhofer.de/EN/bf/amm/mp3sur/index.jsp
47 https://www.herongyang.com/CD-DVD/WAV-Audio-WaveForm-Format.html

Table of Contents

 About This Book

 Reference Citations in 2021

 Reference Citations in 2020

 Reference Citations in 2019

 Reference Citations in 2018

 Reference Citations in 2017

 Reference Citations in 2016

 Reference Citations in 2015

 Reference Citations in 2014

 Reference Citations in 2013

 Reference Citations in 2012

 Reference Citations in 2011

 Reference Citations in 2010

 Reference Citations in 2009

Reference Citations in 2008

 QaTraq Pro API

 Service Oriented Computing for Dynamic Virtual Learning Environments

 Inverted ?

 Migrating files to new computer

 mswsock.dll!WSPStartup +0x102b

 edu.uiuc.ncsa.soap.SOAPUtil.java

 MSSQL binary data

 Correct Character Encoding

 Put icons on bookmarks sidebar folders

 Blob Storage via REST from Java?

 java.lang.OutOfMemoryError: unable to create new native thread

 Obróbka filmów VOB

 ASP Search Function

 SSLHandshakeException unable to find valid certification...

 Using response.setContentType to switch HTML to Word

 Automatic Creation of Different Types of Test Subjects

 ISM 6121 Information Systems Implementation

 JVMSTAT[JSTAT]

 Time out bei Aufruf von WebService (php-Script)

 Store and retrieve Chinese characters using Coldfusion MX7 and MySQL5.0

 converting VCD player to DVD player

 tomcat中配置https

 αρχειο .pl

 Using ASP.Net c# To add/edit/delete data (ms access)

 regarding JDBC

 A UML/SPT Model Analysis Methodology

 Creation d'un nouvel utilisateur sous SQL Server 2000

 No Suitable Driver connecting jdk1.5 with javaDB derby

 Page in Chinese

 Acessar MSAccess com Hibernate

SiLu – Riktlinjer för spelmotor

 [WebService] come fare?

 JDBC help needed; java.lang.NoClassDefFoundError

 CSV export of tickets has wrong encoding

 MapGuide Manual - Active selections

 Reference Citations in 2007

 Reference Citations in 2006

 Reference Citations in 2005

 Reference Citations in 2004

 Reference Citations in 2003