Počítačová síť a internet

'HTTPS Communication Data Encryption' tutorial was cited in a Silesian University course in 2016.

The HTTPS Communication Data Encryption tutorial was cited in a Silesian University course in 2016.

Subject: Počítačová síť a internet
Date: Feb 25, 2016
Author: RNDr. Šárka Vavrečková, Ph.D.
Source: http://vavreckova.zam.slu.cz/pocsit.html

Kódy:
• UI/N1063 (denní studium IVT, Aplikovaná informatika, Informatika 
  dvouoborové, Informační studia, matematika)
• UI/NK163 (kombinované studium IVT a Informační studia)
• UI/AI211 (kombinované studium Aplikované informatiky)
• UI/KSB46, UI/KSB45 (dobíhající studium Informační studia)
• UI/KKB32 (dobíhající kombinované studium Informační studia)

Vyučován v letním semestru (2015/16):

Přednáška  úterý 7.-8. hodina (13:05-14:35), učebna B2  
Cvičení  středa 9.-10. hodina (14:45-16:15) a středa 11.-12. hodina 
   (16:25-17:55), učebna B3a - rozvržení,  

Požadavky

Zápočet: •Zápočtová písemka, z písemky je třeba získat nejméně 50 % bodů. 
• Seznam možných otázek: [PDF] 
• Každý student úspěšně zvládne krimpování konektoru RJ-45.
• Účast na cvičeních min. 75 %. 
• Zápočet lze získat také absolvováním kurzu CCNA1. 
 
...

Průběh HTTPS komunikace - zdroje 
• http://www.herongyang.com/PKI/HTTPS-Communication-Data-Encryption.html 
• http://www.moserware.com/2009/06/first-few-milliseconds-of-https.html 
• http://airdump.cz
  /sniffing-sifrovane-komunikace-ssl-secure-sockets-layer-skype-facebook/ 
...

Table of Contents

 About This Book

 Reference Citations in 2017

Reference Citations in 2016

 如何迫使java服务器只接受tls1.2并拒绝tls1.0和tls1.1连接

 cliente soap java

 Android Hints Tweaks and Tips

 [Tutorial] - Play HD Videos with ffplay

 Comment ouvrir les fichiers XML

Počítačová síť a internet

 Deploying Embarcadero Delphi XE7 and C++Builder XE7 Applications

 Change XSD root namespace in BizTalk

 Заставить пример java + ssl работать

 字符编码的故事:ASCII,GB2312,Unicode,UTF-8,UTF-16

 General Relativity for Laypeople – A First Primer

 XML Dynamic Key Encryption Approach

 Подключение к MS SQL Server из NetBeans

 TCP SSL 서버 성능테스트 관련 질문

 Tạo cửa sổ con nằm trong cửa sổ tab chính trong Java

 FAQ DMP Compatibilité

 How does PHP determine the character encoding in browser POST request data?

 Implementing the Information Security using Modified RSA

 Recording Video of an Android Device

 Getting error for SOAP request "InvalidSecurity: ..."

 SSL证书链包如何工作?

 Finding JNDI/LDAP Connection Security Protocol

 how to import x509.pem pk8 file into jks(keystore)

 Reference Citations in 2015

 Reference Citations in 2014

 Reference Citations in 2013

 Reference Citations in 2012

 Reference Citations in 2011

 Reference Citations in 2010

 Reference Citations in 2009

 Reference Citations in 2008

 Reference Citations in 2007

 Reference Citations in 2006

 Reference Citations in 2005

 Reference Citations in 2004

 Reference Citations in 2003

 PDF Printing Version