Unicode 到 Big5 轉換: 第 34 部分 - U+8046 到 U+81E0

本節列出了 Unicode 到 Big5 代碼轉換表的第 34 部分 - Unicode U+8046 到 U+81E0。

第 34 部分 - Unicode U+8046 到 U+81E0

 Uni. Big5    Uni. Big5    Uni. Big5    Uni. Big5 

U+8046 B2E2 聆  U+8047 D742 聇  U+8048 D744 聈  U+804A B2E1 聊
U+804F DB46 聏  U+8050 DB47 聐  U+8051 DB45 聑  U+8052 B5C1 聒
U+8056 B874 聖  U+8058 B875 聘  U+805A BB45 聚  U+805C E3A3 聜
U+805D E3A2 聝  U+805E BB44 聞  U+8064 E6FB 聤  U+8067 E6FC 聧
U+806C EAE7 聬  U+806F C170 聯  U+8070 C16F 聰  U+8071 C16D 聱
U+8072 C16E 聲  U+8073 C171 聳  U+8075 F07C 聵  U+8076 C2BF 聶
U+8077 C2BE 職  U+8078 F2C0 聸  U+8079 F4B2 聹  U+807D C5A5 聽
U+807E C5A4 聾  U+807F A6D6 聿  U+8082 D1FB 肂  U+8084 B877 肄
U+8085 B5C2 肅  U+8086 B876 肆  U+8087 BB46 肇  U+8089 A6D7 肉
U+808A C9A9 肊  U+808B A6D8 肋  U+808C A6D9 肌  U+808F CDAB 肏
U+8090 CB76 肐  U+8092 CB77 肒  U+8093 A877 肓  U+8095 CB74 肕
U+8096 A876 肖  U+8098 A879 肘  U+8099 CB75 肙  U+809A A87B 肚
U+809B A87A 肛  U+809C CB78 肜  U+809D A878 肝  U+80A1 AAD1 股
U+80A2 AACF 肢  U+80A3 CDAD 肣  U+80A5 AACE 肥  U+80A9 AAD3 肩
U+80AA AAD5 肪  U+80AB AAD2 肫  U+80AD CDB0 肭  U+80AE CDAC 肮
U+80AF AAD6 肯  U+80B1 AAD0 肱  U+80B2 A87C 育  U+80B4 AAD4 肴
U+80B5 CDAF 肵  U+80B8 CDAE 肸  U+80BA AACD 肺  U+80C2 D05B 胂
U+80C3 AD47 胃  U+80C4 AD48 胄  U+80C5 D05D 胅  U+80C7 D057 胇
U+80C8 D05A 胈  U+80C9 D063 胉  U+80CA D061 胊  U+80CC AD49 背
U+80CD D067 胍  U+80CE AD4C 胎  U+80CF D064 胏  U+80D0 D05C 胐
U+80D1 D059 胑  U+80D4 DB49 胔  U+80D5 D062 胕  U+80D6 AD44 胖
U+80D7 D065 胗  U+80D8 D056 胘  U+80D9 D05F 胙  U+80DA AD46 胚
U+80DB AD4B 胛  U+80DC D060 胜  U+80DD AD4F 胝  U+80DE AD4D 胞
U+80E0 D058 胠  U+80E1 AD4A 胡  U+80E3 D05E 胣  U+80E4 AD4E 胤
U+80E5 AD45 胥  U+80E6 D066 胦  U+80ED AFDA 胭  U+80EF AFE3 胯
U+80F0 AFD8 胰  U+80F1 AFD6 胱  U+80F2 D36A 胲  U+80F3 AFDE 胳
U+80F4 AFDB 胴  U+80F5 D36C 胵  U+80F8 AFDD 胸  U+80F9 D36B 胹
U+80FA D369 胺  U+80FB D36E 胻  U+80FC AFE2 胼  U+80FD AFE0 能
U+80FE DB48 胾  U+8100 D36F 脀  U+8101 D36D 脁  U+8102 AFD7 脂
U+8105 AFD9 脅  U+8106 AFDC 脆  U+8108 AFDF 脈  U+810A AFE1 脊
U+8115 D74E 脕  U+8116 B2E4 脖  U+8118 D745 脘  U+8119 D747 脙
U+811B D748 脛  U+811D D750 脝  U+811E D74C 脞  U+811F D74A 脟
U+8121 D74D 脡  U+8122 D751 脢  U+8123 B2E5 脣  U+8124 B2E9 脤
U+8125 D746 脥  U+8127 D74F 脧  U+8129 B2E7 脩  U+812B B2E6 脫
U+812C D74B 脬  U+812D D749 脭  U+812F B2E3 脯  U+8130 B2E8 脰
U+8139 B5C8 脹  U+813A DB51 脺  U+813D DB4F 脽  U+813E B5CA 脾
U+8143 DB4A 腃  U+8144 DFA1 腄  U+8146 B5C9 腆  U+8147 DB4E 腇
U+814A DB4B 腊  U+814B B5C5 腋  U+814C B5CB 腌  U+814D DB50 腍
U+814E B5C7 腎  U+814F DB4D 腏  U+8150 BB47 腐  U+8151 B5C6 腑
U+8152 DB4C 腒  U+8153 B5CC 腓  U+8154 B5C4 腔  U+8155 B5C3 腕
U+815B DF77 腛  U+815C DF75 腜  U+815E DF7B 腞  U+8160 DF73 腠
U+8161 DFA2 腡  U+8162 DF78 腢  U+8164 DF72 腤  U+8165 B87B 腥
U+8166 B8A3 腦  U+8167 DF7D 腧  U+8169 DF76 腩  U+816B B87E 腫
U+816E B87C 腮  U+816F DF7E 腯  U+8170 B879 腰  U+8171 B878 腱
U+8172 DF79 腲  U+8173 B87D 腳  U+8174 B5CD 腴  U+8176 DF7C 腶
U+8177 DF74 腷  U+8178 B87A 腸  U+8179 B8A1 腹  U+817A B8A2 腺
U+817F BB4C 腿  U+8180 BB48 膀  U+8182 BB4D 膂  U+8183 E3A6 膃
U+8186 E3A5 膆  U+8187 E3A7 膇  U+8188 BB4A 膈  U+8189 E3A4 膉
U+818A BB4B 膊  U+818B E3AA 膋  U+818C E3A9 膌  U+818D E3A8 膍
U+818F BB49 膏  U+8195 E741 膕  U+8197 E744 膗  U+8198 BDA8 膘
U+8199 E743 膙  U+819A BDA7 膚  U+819B BDA3 膛  U+819C BDA4 膜
U+819D BDA5 膝  U+819E E740 膞  U+819F E6FE 膟  U+81A0 BDA6 膠
U+81A2 E742 膢  U+81A3 E6FD 膣  U+81A6 EAE9 膦  U+81A7 EAF3 膧
U+81A8 BFB1 膨  U+81A9 BFB0 膩  U+81AB EAED 膫  U+81AC EAEF 膬
U+81AE EAEA 膮  U+81B0 EAEE 膰  U+81B1 EAE8 膱  U+81B2 EAF1 膲
U+81B3 BFAF 膳  U+81B4 EAF0 膴  U+81B5 EAEC 膵  U+81B7 EAF2 膷
U+81B9 EAEB 膹  U+81BA C174 膺  U+81BB EDE8 膻  U+81BC EDEE 膼
U+81BD C178 膽  U+81BE C17A 膾  U+81BF C177 膿  U+81C0 C176 臀
U+81C2 C175 臂  U+81C3 C173 臃  U+81C4 EDE9 臄  U+81C5 EDEC 臅
U+81C6 C172 臆  U+81C7 EDED 臇  U+81C9 C179 臉  U+81CA EDEB 臊
U+81CC EDEA 臌  U+81CD C2C0 臍  U+81CF C2C1 臏  U+81D0 F0A1 臐
U+81D1 F07D 臑  U+81D2 F07E 臒  U+81D5 F2C2 臕  U+81D7 F2C1 臗
U+81D8 C3BE 臘  U+81D9 F4B4 臙  U+81DA C4A4 臚  U+81DB F4B3 臛
U+81DD F5F0 臝  U+81DE F745 臞  U+81DF C5A6 臟  U+81E0 F943 臠

註:表格中第一列「Uni.」為 Unicode 編碼,第二列「Big5」為 這個 Unicode 編碼所對應的 Big5 編碼,第三列為所對應漢字。 表格中所有編碼均以 16 進位數字表示。

Table of Contents

 說明与摘要

 大五碼(Big5)字元集和編碼說明

 從大五碼到 Unicode 轉換表製作程式

 Big5 到 Unicode 轉換 - 特殊符號

 Big5 到 Unicode 轉換 - 一級漢字

 Big5 到 Unicode 轉換 - 二級漢字

 從 Unicode 到 Big5 轉換表製作程式

Unicode 到 Big5 轉換 - 13,461 全部字元

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 1 部分 - U+00A2 到 U+4E03

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 2 部分 - U+4E07 到 U+4FC7

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 3 部分 - U+4FC9 到 U+513D

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 4 部分 - U+513F 到 U+5317

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 5 部分 - U+5319 到 U+54C9

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 6 部分 - U+54CE 到 U+5666

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 7 部分 - U+5668 到 U+5820

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 8 部分 - U+5821 到 U+59BE

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 9 部分 - U+59C0 到 U+5B3F

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 10 部分 - U+5B40 到 U+5CD8

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 11 部分 - U+5CD9 到 U+5E79

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 12 部分 - U+5E7B 到 U+600C

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 13 部分 - U+600D 到 U+6182

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 14 部分 - U+6183 到 U+62FD

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 15 部分 - U+62FE 到 U+6473

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 16 部分 - U+6474 到 U+65ED

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 17 部分 - U+65EE 到 U+6776

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 18 部分 - U+6777 到 U+68FA

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 19 部分 - U+68FB 到 U+6A8C

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 20 部分 - U+6A8D 到 U+6C0F

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 21 部分 - U+6C10 到 U+6D7D

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 22 部分 - U+6D7E 到 U+6EF2

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 23 部分 - U+6EF4 到 U+7043

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 24 部分 - U+7044 到 U+71E7

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 25 部分 - U+71E8 到 U+7370

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 26 部分 - U+7372 到 U+74F4

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 27 部分 - U+74F5 到 U+7684

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 28 部分 - U+7686 到 U+780C

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 29 部分 - U+780D 到 U+799C

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 30 部分 - U+79A0 到 U+7B49

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 31 部分 - U+7B4A 到 U+7CF1

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 32 部分 - U+7CF2 到 U+7E48

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 33 部分 - U+7E49 到 U+8043

Unicode 到 Big5 轉換: 第 34 部分 - U+8046 到 U+81E0

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 35 部分 - U+81E1 到 U+834D

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 36 部分 - U+834E 到 U+84CE

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 37 部分 - U+84CF 到 U+8629

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 38 部分 - U+862A 到 U+8787

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 39 部分 - U+8788 到 U+88F2

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 40 部分 - U+88F3 到 U+8A75

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 41 部分 - U+8A76 到 U+8C68

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 42 部分 - U+8C69 到 U+8E09

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 43 部分 - U+8E0A 到 U+8F9F

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 44 部分 - U+8FA3 到 U+9120

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 45 部分 - U+9121 到 U+9286

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 46 部分 - U+9287 到 U+93F8

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 47 部分 - U+93F9 到 U+969C

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 48 部分 - U+969E 到 U+9821

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 49 部分 - U+9824 到 U+9A14

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 50 部分 - U+9A15 到 U+9BDB

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 51 部分 - U+9BDC 到 U+9DD1

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 52 部分 - U+9DD2 到 U+9FA0

 Unicode 到 Big5 轉換: 第 53 部分 - U+9FA2 到 U+FF64

 參考文獻

 PDF,EPUB,以及印刷版全版