ٱʼ - GB2312 ַձ
, 汾3.05, 2007

Unicode GB2312 ת

Part:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

(Continued from previous part...)

Uni. GB   Uni. GB   Uni. GB   Uni. GB   Uni. GB  

84CD DDE9  84D0 DDEA  84D1 CBF2  84D3 DDED  84D6 B1CD 
84DD C0B6  84DF BCBB  84E0 DDF1  84E3 DDF7  84E5 DDF6 
84E6 DDEB  84EC C5EE  84F0 DDFB  84FC DEA4 ޤ  84FF DEA3 ޣ
850C DDF8  8511 C3EF  8513 C2FB  8517 D5E1  851A CEB5 ε
851F DDFD  8521 B2CC  852B C4E8  852C CADF  8537 C7BE Ǿ
8538 DDFA  8539 DDFC  853A DDFE  853B DEA2 ޢ  853C B0AA 
853D B1CE  8543 DEAC ެ  8548 DEA6 ަ  8549 BDB6  854A C8EF 
8556 DEA1 ޡ  8559 DEA5 ޥ  855E DEA9 ީ  8564 DEA8 ި  8568 DEA7 ާ
8572 DEAD ޭ  8574 D4CC  8579 DEB3 ޳  857A DEAA ު  857B DEAE ޮ
857E C0D9  8584 B1A1  8585 DEB6 ޶  8587 DEB1 ޱ  858F DEB2 ޲
859B D1A6 Ѧ  859C DEB5 ޵  85A4 DEAF ޯ  85A8 DEB0 ް  85AA D0BD н
85AE DEB4 ޴  85AF CAED  85B0 DEB9 ޹  85B7 DEB8 ޸  85B9 DEB7 ޷
85C1 DEBB ޻  85C9 BDE5  85CF B2D8  85D0 C3EA  85D3 DEBA ޺
85D5 C5BA ź  85DC DEBC ޼  85E4 CCD9  85E9 B7AA  85FB D4E5 
85FF DEBD ޽  8605 DEBF ޿  8611 C4A2 Ģ  8616 DEC1  8627 DEBE ޾
8629 DEC0  8638 D5BA պ  863C DEC2  864D F2AE  864E BBA2 
864F C2B2 ²  8650 C5B0 Ű  8651 C2C7  8654 F2AF  865A D0E9 
865E D3DD  8662 EBBD  866B B3E6  866C F2B0  866E F2B1 
8671 CAAD ʭ  8679 BAE7  867A F2B3  867B F2B5  867C F2B4 
867D CBE4  867E CFBA Ϻ  867F F2B2  8680 CAB4 ʴ  8681 D2CF 
8682 C2EC  868A CEC3  868B F2B8  868C B0F6  868D F2B7 
8693 F2BE  8695 B2CF  869C D1C1  869D F2BA  86A3 F2BC 
86A4 D4E9  86A7 F2BB  86A8 F2B6  86A9 F2BF  86AA F2BD 
86AC F2B9  86AF F2C7  86B0 F2C4  86B1 F2C6  86B4 F2CA 
86B5 F2C2  86B6 F2C0  86BA F2C5  86C0 D6FB  86C4 F2C1 
86C6 C7F9  86C7 C9DF  86C9 F2C8  86CA B9C6  86CB B5B0 
86CE F2C3  86CF F2C9  86D0 F2D0  86D1 F2D6  86D4 BBD7 
86D8 F2D5  86D9 CDDC  86DB D6EB  86DE F2D2  86DF F2D4 
86E4 B8F2  86E9 F2CB  86ED F2CE  86EE C2F9  86F0 D5DD 
86F1 F2CC  86F2 F2CD  86F3 F2CF  86F4 F2D3  86F8 F2D9 
86F9 D3BC Ӽ  86FE B6EA  8700 CAF1  8702 B7E4  8703 F2D7 
8707 F2D8  8708 F2DA  8709 F2DD  870A F2DB  870D F2DC 
8712 D1D1  8713 F2D1  8715 CDC9  8717 CECF  8718 D6A9 ֩
871A F2E3  871C C3DB  871E F2E0  8721 C0AF  8722 F2EC 
8723 F2DE  8725 F2E1  8729 F2E8  872E F2E2  8731 F2E7 
8734 F2E6  8737 F2E9  873B F2DF  873E F2E4  873F F2EA 
8747 D3AC Ӭ  8748 F2E5  8749 B2F5  874C F2F2  874E D0AB Ы
8753 F2F5  8757 BBC8  8759 F2F9  8760 F2F0  8763 F2F6 
8764 F2F8  8765 F2FA  876E F2F3  8770 F2F1  8774 BAFB 
8776 B5FB  877B F2EF  877C F2F7  877D F2ED  877E F2EE 
8782 F2EB  8783 F3A6  8785 F3A3  8788 F3A2  878B F2F4 
878D C8DA  8793 F2FB  8797 F3A5  879F C3F8  87A8 F2FD 
87AB F3A7  87AC F3A9  87AD F3A4  87AF F2FC  87B3 F3AB 
87B5 F3AA  87BA C2DD  87BD F3AE  87C0 F3B0  87C6 F3A1 
87CA F3B1  87CB F3AC  87D1 F3AF  87D2 F2FE  87D3 F3AD 
87DB F3B2  87E0 F3B4  87E5 F3A8  87EA F3B3  87EE F3B5 
87F9 D0B7 з  87FE F3B8  8803 D9F9  880A F3B9  8813 F3B7 
8815 C8E4  8816 F3B6  881B F3BA  8821 F3BB  8822 B4C0 
8832 EEC3  8839 F3BC  883C F3BD  8840 D1AA Ѫ  8844 F4AC 
8845 D0C6  884C D0D0  884D D1DC  8854 CFCE  8857 BDD6 

(Continued on next part...)

Part:   1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30 

٣޸2007
ٱʼ - GB2312 ַձ - Unicode GB2312 ת